10:53 08/03/2013
Bình Thuận là tỉnh cực nam trong chuỗi liên kết các tỉnh duyên hải miền Trung, tiếp giáp với vùng Đông Nam Bộ. 1. Bộ máy lãnh đạo (Nhiệm kỳ 2011 - 2015) - Ông Huỳnh Văn Tí - Bí thư tỉnh ủy. - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. - Ông Lê Tiến Phương - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.