10:56 08/03/2013
1. Lược sử hình thành và phát triển Phủ Bình Thuận được lập vào năm 1697. Chúa lấy đất phía tây Phan Lang lập hai huyện An Phước và Hòa Ða. Sau đó, chúa Nguyễn Phúc Chu Sau đổi phủ Bình Thuận thành dinh Bình Thuận và lập 04 đạo: Phan Rang, Phan Thiết, Phố Hài và  Ma Ly.