10:58 08/03/2013
1. GDP Kể từ khi tái lập tỉnh (năm 1992) đến nay, Bình Thuận luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) bình quân hàng năm tăng 12,3%; trong đó, GDP nhóm ngành: nông - lâm - thủy sản tăng 7,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,1%; dịch vụ tăng 14,3%. GDP bình quân đầu người đến năm 2011 đạt 26,8 triệu đồng (tương đương 1.288 USD, tăng gấp 10 lần so với năm 1991). Tỷ lệ tích lũy từ nội bộ nền kinh tế từ 9,5% (năm ...
 
10:56 08/03/2013
1. Lược sử hình thành và phát triển Phủ Bình Thuận được lập vào năm 1697. Chúa lấy đất phía tây Phan Lang lập hai huyện An Phước và Hòa Ða. Sau đó, chúa Nguyễn Phúc Chu Sau đổi phủ Bình Thuận thành dinh Bình Thuận và lập 04 đạo: Phan Rang, Phan Thiết, Phố Hài và  Ma Ly.
 
10:53 08/03/2013
Bình Thuận là tỉnh cực nam trong chuỗi liên kết các tỉnh duyên hải miền Trung, tiếp giáp với vùng Đông Nam Bộ. 1. Bộ máy lãnh đạo (Nhiệm kỳ 2011 - 2015) - Ông Huỳnh Văn Tí - Bí thư tỉnh ủy. - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. - Ông Lê Tiến Phương - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.