05/03/2013
9:59 05/03/2013

Đến năm 2013, Bình Thuận đã đi qua chặng đường 15 năm đầu tư phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh. Dẫu vậy, hiện tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng lẫn thu hút dự án ở các KCN vẫn còn khá chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương…

Thời tiết
Tin mới
Các tin đã đưa ngày:
Tin đọc nhiều
4.832 lượt xem - 05.03.2013 : 9:59p